Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 32804
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 29998
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 94466
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 146482
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 56453
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779